Institutionen för moderna språk

Modernas diskurs- och interaktionsseminarium (MODIS)

MODISMODIS är en seminarieserie vid Moderna språk som välkomnar alla forskare och doktorander inom fältet oavsett institution. Seminarierna fungerar som diskussionsforum kring frågor som har interaktion och diskurs som ingång, men som öppnar för olika perspektiv. Frågeställningarna kan vara av metodisk, empirisk eller teoretisk karaktär.

Om MODIS

MODIS-seminarierna kan ta sig olika former: från föredrag till manusdiskussioner eller datasessioner. Work in progress är välkommen. MODIS arbetsspråk är svenska, men vi behandlar material från många olika språkområden. MODIS samordnas av Gregory Garretson, Johan Gille, Lina Nyroos, Dessislava Stoeva-Holm och Coco Norén. Vill du ha kontakt med MODIS? Skriv till modis@moderna.uu.se.


MODIS verksamhet är för närvarande vilande! Vi återkommer förhoppningsvis i vår.