Institutionen för moderna språk

Forskning i Slaviska språk

Inom ämnet slaviska språk bedrivs forskning som berör allmän slavistik, kyrkslaviska med sina olika redaktioner, ryska, polska, sydslaviska språk (serbiska, kroatiska, bosniska, bulgariska och makedonska), tolkning, översättning samt polsk och rysk litteraturvetenskap. Utöver de slaviska språken bedrivs forskning även om det icke-slaviska språket albanska.

Ämnet slaviska språk har fyra professorer (en i slaviska språk, två i ryska och en i polska) samt två forskningsaktiva emeriti. Ämnet har dessutom en docent, två universitetslektorer, fyra disputerade forskare/lärare och fyra forskningsaktiva doktorander. Under de senaste fem åren har sex doktorander disputerat på olika ämnen.

Språkens historia i Uppsala

Forskningsområden

De huvudsakliga forskningsområdena inom slaviska språk är:

Doktorander

  • Daniela Assenova
  • Pontus Lindgren
  • Mattias Jansson
  • Eva Nygren
  • Johan Muskala
  • Tatiana Nikiforenkova

Hedersdoktorer

  • Annika Bäckström, 2005
  • Jan Erik Walter, 2006
  • Vadim Borisovič Krys'ko, 2008
  • Andrej Anatol'evič Zaliznjak, 2013