Modern språkvetenskap

Professor emeritus Roger Gyllin intresserar sig för nuvarande för kodväxling mellan bulgariska och svenska vilket, liksom kodväxling överhuvudtaget inom bulgaristiken, utgör ett helt nytt forskningsområde.

Daniela Assenova, doktorand i bulgariska, har bedrivit korpus-baserade studier för tal- och skriftspråk med fokus på bulgarisk syntax. Hennes analyser avser att belysa huruvida den bulgariska grammatiken (baserad på skriftspråket) är tillräcklig för att beskriva talspråket på ett adekvat sätt. Ett annat område som hon forskar i är nätbaserad pedagogik, särskilt dess konsekvenser för språkstudier i bulgariska.