Språksociologi, sociolingvistik, idéhistoria

Professor Jussi Nuorluoto har under den senaste tiden lett två större forskningsprojekt (Cultural Europe beyond the EU och Eastern Manifestations of Western Ideas) som har resulterat i en större internationell konferens och ett omfattande sammelverk. Planerna att fortsätta denna studieinriktning med en grupp experter från institutionen och fakulteten är på gång.

FD Jelena Spasenić bedriver kulturantropologisk forskning som fokuserar på relationen mellan sociala förändringar, identiteter och verklighetsuppfattningar. De studeras utifrån ett fenomenologiskt, symbolisk-interaktionistiskt och kognitivt perspektiv. I avhandlingsarbetet har dessa teorier använts för att förklara konsekvenserna av Milosevicregimen för ungdomar i Serbien, arton och nitton år gamla.

Doktorand Pontus Lindgren undersöker i sin avhandling idéhistoria och nationalism i den bulgariska och serbiska standardspråksdebatten under upplysningens och romantikens tidevarv.