Institutionen för moderna språk

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress: Box 636, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1297
E-post: info@moderna.uu.se

Prefekt:

Stf. prefekt:

Studierektor grund- och avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomi- och personaladministration:

Albanska

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Finsk-ugriska språk

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Romanska språk

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Slaviska språk

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Tyska

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.