Institutionen för moderna språk

Styrelse

Institutionen leds av en styrelse och prefekt. I styrelsen behandlas ärenden som gäller Institutionen för moderna språk. Mandattiden är tre år för lärare och TA-personal och ett år för studenter. För närvarande (2016-01-01- 2018-12-31) har institutionsstyrelsen följande sammansättning:

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Johan Gille, prefekt, ordförande

Ordinarie  

Suppleanter

Lärarrepresentanter

Virve Raag
Hans Kronning
Dessislava Stoeva Holm
Torbjörn Söder
Karine Åkerman Sarkisian

Thomas Grub
Maria Svensson
Christina Kullberg
Rogier Blokland
Thomas Rosén

TA-representanter

Anders Gustafsson  

Viktoria Colonna
Studeranderepresentanter 

Forskarutbildning
Houda Landolsi
Nicolas Manuguerra

Grundutbildning
Dianna Zeleskov
Per Johan Råsmark

 
Tünde Blomqvist
Maria Brandemark

 E-postadresser till studeranderepresentanterna:
Dianna.Zeleskov.1838@student.uu.se
per.johan@rasmark.com
maria.brandemark@gmail.com

Styrdokument

Institutionens lika villkorsgrupp

  • Personaladministratör - Anneli Andersson Ragvals (ersättare för Linnea Paulsson)
  • Lärarrepresentant - Jelena Spasenic
  • Doktorandrepresentant - Tünde Blomqvist
  • Studeranderepresentant - vakant
Styrelsemöten vt 2017
  • 25 januari
  • 15 mars
  • 12 april
  • 17 maj
  • 7 juni