Institutionen för moderna språk

Om Narcissus-gestaltens betydelse inom de symbolistisk-dekadenta strömningarna i Frankrike på 1890-talet

  • Datum: 2017-05-02 kl 16:15 18:00
  • Plats: Engelska parken 16-3062
  • Föreläsare: Niclas Johansson
  • Arrangör: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Kontaktperson: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

GÄSTFÖRELÄSNING
Niclas Johansson (doktorand, litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala)
Om Narcissus-gestaltens betydelse inom de symbolistisk-dekadenta strömningarna i Frankrike på 1890-talet

Ordförande: Sylviane Robardey-Eppstein [språk: svenska med inslag av franska]