Institutionen för moderna språk

Para-espaces et praticabilité dans l’espace dramatique [1828-1835]

  • Datum: 23 maj, kl. 16.15–18.00
  • Plats: Engelska parken 16-3062
  • Föreläsare: Nicolas Manuguerra
  • Arrangör: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Kontaktperson: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

PRESENTATION AV AVHANDLINGSARBETE
Nicolas Manuguerra (doktorand, Uppsala)
Del av kapitel (« Para-espaces et praticabilité dans l’espace dramatique [1828-1835] »)

Opponent : Andreas Wahlberg (doktorand i litteraturvetenskap, Stockholms universitet)

Ordförande: Sylviane Robardey-Eppstein [språk: franska]