Institutionen för moderna språk

Voyage à Paris, 1830. – L’écriture visuelle d’Étienne-Léon de Lamothe-Langon à l’épreuve de la littérature panoramique.

  • Datum: 12 juni, kl. 14.15–17.00
  • Plats: Engelska parken 16-3062
  • Föreläsare: Erik Hallgren
  • Arrangör: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Kontaktperson: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

VENTILERING AV E-UPPSATS
Erik Hallgren (Masterstuderande, Uppsala)
Voyage à Paris, 1830. – L’écriture visuelle d’Étienne-Léon de Lamothe-Langon à l’épreuve de la littérature panoramique

Opponent : Nicolas Manuguerra (doktorand, Uppsala)

Ordförande: Sylviane Robardey-Eppstein [språk: franska]