Institutionen för moderna språk

The influence of Russian on Komi: seven centuries of contact.

  • Datum: 24 april, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken 16-3062
  • Föreläsare: Rogier Blokland
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Olena Jansson
  • Seminarium

Rogier Blokland (UU): The influence of Russian on Komi: seven centuries of contact.
Ordförande: Ingrid Maier. Språk: engelska/svenska