Institutionen för moderna språk

Первая Речь Посполитая и Московия: политическое противостояние и культурные контакты.

  • Datum: 08 maj, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken 16-3062
  • Föreläsare: Eliza Małek
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Olena Jansson
  • Seminarium

Eliza Małek (Universitetet i Łódź, Polen): Первая Речь Посполитая и Московия: политическое противостояние и культурные контакты.
Ordförande: Ingrid Maier. Språk: ryska