Institutionen för moderna språk

Lat. ibi och ibīdem i Grant Crónica de Espanya

  • Datum: 26 april, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken 16-3062
  • Föreläsare: Johan Gille
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

Seminarium
Johan Gille rapporterar från sin forskning om lat. ibi och ibīdem i Grant Crónica de Espanya