Subjonctif et variation

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-3062
  • Föreläsare: Jenny Gustafsson
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

Seminarium
Jenny Gustafsson presenterar sitt avhandlingsämne Subjonctif et variation