Institutionen för moderna språk

Lehárs operett ”Glada änkan”. Ett slavistiskt perspektiv.

  • Datum: 2018-05-21 kl 14:15 16:00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Per-Arne Bodin
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Karine Åkerman Sarkisian
  • Seminarium

Per-Arne Bodin (SU). Lehárs operett ”Glada änkan”. Ett slavistiskt perspektiv.
Ordförande: Karine Åkerman Sarkisian. Språk: svenska