Institutionen för moderna språk

Laurent Gosselin har utsetts till hedersdoktor

2018-02-02

Laurent Gosselin, professor i fransk lingvistik (Rouen), har utsetts till en av Språkvetenskapliga fakultetens två hedersdoktorer 2018.


Språkvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer 2018: Geoffrey Kahn (till vänster) och Laurent Gosselin (till höger)

Nyheter