Institutionen för moderna språk

Miriam Thegel har tilldelats Westinpriset

2018-02-02

Miriam Thegel har tilldelats Westinpriset av Kungl. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala för sin avhandling om deontisk och dynamisk modalitet i spanska. Det utdelas den 7 februari 2018.

Nyheter