Institutionen för moderna språk

Katalanska 2016/2017

Grundnivå - baskurser

Kontakt

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31

Katalanska talas i Spanien av cirka 7 miljoner människor i de tre autonoma regionerna Katalonien, Valenciaregionen och Balearerna, där det är officiellt språk vid sidan av spanskan. Utanför Spaniens gränser talas katalanska i Andorra, där det är ett officiellt språk, vidare i den gränsande franska regionen Roussillon samt i och omkring staden Alghero på Sardinien. De områden där man talar katalanska ligger mitt i det romanska språkområdet. Många drag påminner om franska, italienska och spanska, vilket är av stort intresse för jämförande studier av de romanska språken. Dessutom har katalanskan en rik litteratur från såväl medeltid som nutid.
Kurser i katalanska kommer att ges läsåret 2016-2017.

Kontakt

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31