Humaniora - Masterprogram i Tysklandsstudier 2019/2020

Bild för Humaniora - Masterprogram i Tysklandsstudier 2019/2020
Anmälan

Om programmet

Masterprogrammet i Tysklandsstudier med inriktning Humaniora vänder sig till dig som har en kandidatexamen från det humanistiska området och vill fördjupa dig inom ditt huvudområde med frågor som har anknytning till det tyskspråkiga Europa.

Inom masterprogrammet i Tysklandsstudier bygger du vidare på din utbildning på kandidatnivån genom att specialisera dig på Tysklandsfrågor inom ditt huvudområde. Samtidigt breddar du din kompetens genom perspektiv från andra vetenskapsämnen. Språkstudierna i Sverige och studierna i huvudämnet vid ett tyskspråkigt universitet förbereder dig för ett yrkesliv där du använder tyska som kommunikationsspråk.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) inom något av de områden som kan läsas inom programmet.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

De två första terminerna studerar du tyska och olika breddningskurser. Under termin tre och fyra specialiserar du dig i ditt huvudområde. En del av studierna är då förlagda till ett tyskt universitet och du studerar ditt ämne tillsammans med tyska studenter.

En viktig del av utbildningen är det avslutande examensarbetet. Här har du möjlighet att ge utbildningen din speciella profil genom att välja ett ämne som du är särskilt intresserad av och som du kan ha nytta av i ditt kommande yrke.

Kurser inom programmet

Termin 1
Studier i tyska (om du har tyska som huvudområde ersätts studier i tyska av ett valfritt biämne), 30 hp

Termin 2
Breddningskurser, till exempel i historia, 30 hp (fyra kurser om vardera 7,5 hp)

Termin 3
Kurs i huvudområde (läses i Uppsala), 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp
Utlandsstudier i huvudområdet, 15 hp

Termin 4
Utlandsstudier i huvudområdet, 7,5 hp
Examensarbete (läses i Uppsala), 22,5 hp
Den tyska terminen ligger senare än den svenska, den sträcker sig från oktober till februari, och därför kommer utlandsterminen att omfatta en del av både termin 3 och 4.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarierövningar och individuell handledning beroende på kurs och ämne. När det gäller språkstudierna dominerar diskussionsseminarier och seminarier med aktivt deltagande och fortlöpande examination, för att du så mycket som möjligt ska få tillfälle att kommunicera på tyska i tal och skrift.

Under hela utbildningstiden samlas studenterna på programmet till en gemensam mångvetenskaplig seminarieserie. Seminarierna leds av lärare och forskare i olika ämnen inom programmet och av de internationella gäster som Forum för Tysklandsstudier bjuder in. Du kommer även att få tillfälle att träffa företrädare för politik, näringsliv och olika organisationer. Seminarierna ger inblickar i olika intressanta teman, som rör det tyskspråkiga Europa och tysk-svenska relationer.

Undervisningsspråken är svenska och tyska.

Du kommer att ha möjlighet till praktik på 7,5 hp.

Studera utomlands

Under programmet kommer du studera en termin vid ett tyskt universitet. Studierna bedrivs inom ditt huvudområde, vilket kommer berika din förståelse av detta i ett tyskt sammanhang.

Karriär

Genom utbildningen har du fördjupat och breddat dina ämneskunskaper med inriktning på Tysklandsstudier.

Du har en värdefull kompetens, som är en viktig merit på den svenska och europeiska arbetsmarknaden i en rad yrken inom:

  • näringsliv,
  • förvaltning och
  • kultursektor, där kontakter mellan Sverige och det tyskspråkiga Europa är ett viktigt inslag.
Utbildningen är dessutom en utmärkt förberedelse för forskarstudier.

Behörighet och anmälan

Humaniora

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5220 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett ämne inom historisk-filosofisk eller språkvetenskaplig fakultet som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan och i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 200000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

Fax: 018-471 3480

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31