Institutionen för moderna språk

Ekonomie kandidatprogram 2016/2017

Ekonomer finns överallt i samhället: i stora företag och i små, i privata företag och i den offentliga sektorn, som anställda, företagsledare och egenföretagare. Många arbetar med redovisning, budgetering och ­revision. Andra arbetar med marknadsföring, försäljning och inköp. Några arbetar med organisationsfrågor, andra gör utredningar och analyser inom företag eller av olika samhällsföreteelser.

Gemensamt för alla ovanstående arbeten är att du måste ha en god analys- och kommunikationsförmåga. Dessa yrken ställer också krav på din förmåga att se helheter och placera in fenomen i olika sammanhang på kort och lång sikt. Vår ekonomutbildning ger dig de färdigheterna.

Oavsett vilka frågor du kommer att arbeta med behöver du en bred ekonomisk kunskap. Du måste veta hur sociala och tekniska system fungerar i en internationaliserad värld. Därför får du under utbildningen ett brett kunnande inom det ekonomiska området men också möjlighet att profilera dig genom att välja ett särskilt huvudområde och eventuellt ett biområde.

Programmet har en internationell ­profil vilket du kommer att märka i ­kursernas innehåll, vår forskning och vårt stora utbud av utlandsstudieplatser. Företagsekonomiska institutionen i Uppsala verkar i forskningsfronten inom ämnet internationellt företagande. Den inter­nationella profilen ger dig som student mycket goda möjligheter till en inter­nationell karriär efter examen. ­Uppsalas ekonomiutbildning håller hög klass. Det visar sig till exempel genom att våra studenter flera gånger vunnit SM i ekonomi.

Om programmet

Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare. Men de teoretiska kunskaperna kopplas också ihop med praktiken exempelvis genom att du i PM, fallstudier och uppsatser får möjlighet att applicera teorier på erfarenheter från företag och organisationer. Våra tidigare studenter berömmer oss bland annat för de varierande undervisningsformerna.

Examen

Programmet leder till en ekonomie ­kandidatexamen med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvud­område. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 högskolepoäng (hp) i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar mellan olika kurser och du kommer att behöva studera en hel del på egen hand. Du kommer att varva föreläsningar, lektioner och seminarier med självständigt arbete och grupparbeten. Vi strävar efter att integrera olika ämnesområden för att visa på sammanhang och utveckla din förmåga att hantera komplexa frågor. På vissa kurser använder vi fallstudier som kopplar ihop teorierna och den praktiska verkligheten. På andra kurser medverkar gästföreläsare från företag och organisationer utanför universitetet.

Under hela utbildningen kommer du att få utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Examinationsformerna varierar också beroende på kursernas art.

Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser. Vissa kurser ges helt på engelska.

Studera utomlands

Du som studerar ekonomi vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid något av de universitet företagsekonomiska institutionen har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Anna Hansson
Kommer ursprungligen från: Sigtuna, men tillbringade större delen av min uppväxt utomlands då vi flyttade runt på grund av pappas arbete. Vi bodde i Oslo, Zürich och London.
Utbildning: Ekonomie Kandidatprogrammet, men till hösten läser jag vidare på masterprogrammet inom företagande och ledning.

Därför valde jag den här utbildningen:
Jag valde nog ekonomi eftersom det är en så bred och allmänbildande utbildning. När man söker behöver man inte veta exakt vad det framtida yrket kommer att vara, utan har friheten att kunna pröva sig fram och hitta ”sitt” område under utbildningens gång. Jag var även sugen på att läsa till personalvetare, men det blev ekonomi till slut ändå.

Hur var omställningen från gymnasiet?
Den största skillnaden är nog att man som student på universitetet helt och hållet ansvarar för sin egen inlärning. Du bestämmer själv hur hårt du vill satsa och hur långt du ska gå, i ännu större utsträckning än i skolan. Mycket av undervisningen är frivillig och man får helt enkelt hitta en studieteknik som passar en själv, något som fungerar mycket bra för många studenter som trivs med den friheten. En annan stor skillnad från gymnasiet är att grupparbeten är den absolut vanligaste arbetsformen för nästan samtliga uppgifter, något som är mycket utvecklande men inte alltid så lätt.

Varför blev det Uppsala?
Uppsala är Sveriges bästa studentstad! Uppsala är också nära till allt; nära till Stockholm där jag har min familj och nära till Arlanda där jag brukar jobba om somrarna. Ekonomie Kandidatprogrammet i Uppsala och universitetet som helhet har ett mycket gott rykte och placeras alltid högt i både svenska och internationella rankningar, något som självklart också spelade roll när jag skulle välja lärosäte.

Kommer du ihåg ditt första möte med Uppsala?
Det var nog under Valborg när jag fortfarande gick i gymnasiet. Kårleg hade vi inte så vi kom inte in någonstans, vi satt i parken och frös. Men det var roligt ändå!

Vad är typiskt för din utbildning?
Under de första tre åren är det tänkt att man ska få breda kunskaper inom ekonomins viktigaste områden, för att sedan på avancerad nivå”spetsa” dessa kunskaper genom specialisering inom ett visst område. På ekonomprogrammet blandas salsföreläsningar med upp till 400 studenter med interaktiva seminarier i mindre grupper om ca 30 studenter. Utbildningen är på heltid, men många tycker att studietakten är lägre än så och därför jobbar vid sidan av studier eller engagerar sig på annat håll. Men ju längre man kommer i utbildningen desto mer får man att göra, mer vikt läggs vid sådant som case-övningar, interaktiva seminarier och presentationer som kräver mycket förberedelse. Annat som är typiskt för ekonomprogrammet? Grupparbeten, Ekonomikum som är vårt campus och långa köer till Humlan (caféet) mellan föreläsningarna.

Hur upplevde du första tentan?
Första tentan gick förvånansvärt bra faktiskt. Det var en 15 hp tenta som jag skrev efter sex veckors intensiv nollning. Dock gick nästa kurs sämre; statistik för ekonomer. Den fick jag göra om men på andra försöket gick det bra!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Uppsala universitet har ett mycket gott rykte här hemma så väl som internationellt. Universitetet erbjuder utbytesplatser till alla världens hörn vilket också är mycket positivt. Eftersom det just är ett universitet har man även möjligheten att prova på att läsa något helt annorlunda från sin inriktning, som biämne kan man välja allt ifrån en kurs i socialpsykologi till börs och värde- pappersrätt.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Jag vill lämna Uppsala med en internationellt gångbar och konkurrenskraftig examen som eftertraktas av de arbetsgivare som jag finner intressanta. Men lika viktigt är allt man tar med sig utöver det akademiska; engagemang utanför studierna som tillåter praktisk tillämpning av det man lär sig under utbildningen och sist men inte minst ett nätverk av fantastiska vänner.

Inom vilken bransch och på vilken yrkesposition ser du dig själv i framtiden?
I framtiden vill jag jobba inom flygbranschen. Jag har arbetat på Arlanda i flera år vid sidan om studierna och har utvecklat ett mycket starkt intresse för denna bransch och för flygplan och passagerartrafik i synnerhet. Jag skulle exempelvis vilja arbeta för ett av de större flygbolagen i världen eller kanske en intresseorganisation såsom IATA. Exakt position vet jag inte, men jag är intresserad av organisationsfrågor, något som nog alltid kommer att vara aktuellt i denna dynamiska bransch som ständigt förändras och står inför nya utmaningar.

Är du aktiv inom en eller flera nationer?
Jag har inte engagerat mig inom nationerna.

Är du delaktig på annat sätt i studentlivet?
Under hela min studietid har jag varit engagerad i Föreningen Uppsalaekonomerna. Det var under nollningen som jag kom i kontakt med föreningen för första gången och gick med i internationella utskottet. Efter att ha gjort några projekt sökte jag till posten som vice ordförande i utskottet och efter att ha fått pröva på att vara förtroendevald insåg jag hur otroligt roligt och lärorikt det var. Läsåret 2010-2011 satt jag som jag vice ordförande för föreningen med utbildningsansvar vilket var en mycket rolig och utmanande erfarenhet. Att vara engagerad har gett mig otroligt mycket, man utvecklas med det ansvar man har och träffar underbara människor som man har fantastiskt roligt med på vägen.

Ditt hittills bästa minne från din studietid i Uppsala:
Oj, jag vet inte riktigt vad jag ska välja! Jag har pluggat här i tre år så det har hänt mycket roligt, speciellt i samband med Uppsala-ekonomerna. Men bästa minnet måste nog ändå vara första Valborgsfirandet. Det var högsommarvärme och alla skyhöga förväntningar man hade på en Valborg i Uppsala möttes och överträffades med råge!

Fem snabba
Bästa stället att hänga på en fredag kväll?
Under sommaren är det självklart Bryggan på Snerikes.

Var sitter du helst och pluggar?
Längst ner i Karin Boyes bibliotek på Engelska Parken, längs det stora fönstret.

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?
Ligg en termin efter dina kompisar och låna/köp böckerna av dem.

Favoritcafé i Uppsala?
Ofvandahls på Sysslomansgatan, bra studentpaket med jättebaguette och kaffe.

Bästa studenttraditionen i Uppsala?
VALBORG! Valborg i Uppsala är helt enkelt fantastiskt med alla traditioner som hör till. Det måste helt enkelt upplevas!

Upplägg

Den första terminen innehåller kurser som ger en första inblick i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknads­föring. Alla ämnen kommer du att få analysera ur ett globalt och historiskt perspektiv. Under den andra terminen studerar du 15 högskolepoäng (hp) ­statistik med ekonomisk inriktning och ett biområde, till exempel handelsrätt.

Under den tredje terminen studerar du nationalekonomi. De följande terminerna kan du profilera dig genom att välja ett huvudområde och eventuellt biområde. Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden, det vill säga 90 hp. Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilken huvudinriktning du har valt.

Du läser kurser inom ditt huvud­område under den fjärde terminen och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Biom­råde väljer du helt fritt, du kan till exempel välja samhällsgeografi, statskunskap, medie- och kommunikationsvetenskap, informationssystem/systemvetenskap, pedagogik eller språk.

Är du intresserad av revisionsfrågor erbjuder universitetet kurser i handelsrätt. Vill du fördjupa dig i samhälls­ekonomi kan kurser i statistik och fortsatta studier i samhällsvetenskapliga ämnen som ekonomisk historia, samhälls­geografi, statskunskap och sociologi vara lämpliga. Om du är intresserad av organisa­tions- och personalarbete kan du ­studera beteendevetenskap. Du har även möjlighet att förlägga en termin utomlands.

Under den sista terminen fördjupar du dig inom ditt huvudområde. Du skriver bland annat ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats) som omfattar en halv termins studier, 15 hp.

Kurser inom programmet

De tre första terminerna är gemensamma för alla.

Termin 1
Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 2
Statistik för ekonomer, 15 hp
och biämne, 15 hp

Termin 3
Nationalekonomi A, 30 hp

Termin 4-6
Du läser kurser inom ditt huvudområde under den fjärde terminen och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden, det vill säga 90 hp. Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilket huvudområde du har valt. Du har möjlighet att förlägga en termin utomlands.

Karriär

Ekonomutbildningens bredd gör att du har tillgång till en mycket bred arbetsmarknad efter examen.

Du kan arbeta med: redovisning, budget och revision, inom finansförmedling, marknadsföring, försäljning, annat kommersiellt arbete eller inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning. Industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkrings­bolag, statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer är några vanliga arbetsplatser. Eko­nomer finns både i stora och små företag, och i båda fallen har ekonomerna ofta internationellt inriktade arbetsuppgifter. Många av våra studenter söker sig efter examen till aspirant- eller traineeutbildningar inom privata företag eller statliga organisationer. Efter kandidatexamen kan du också söka till de magister- och masterprogram vi erbjuder.

Behörighet och anmälan

Inledande kurs Företagsekonomi A 30 hp bör ej ha lästs innan du söker till programmet. Kontakta studievägledningen om du har studerat tidigare och vill söka programmet.

Ekonomie kandidatprogram

180 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P2100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg (47 %) - Högskoleprov (33 %). 20 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Ekonomie kandidatprogram

180 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P7100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg (47 %) - Högskoleprov (33 %). 20 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt & Mer Info

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Studievägledningen studievagledning@fek.uu.se

Telefon: 018-471 81 10