Grant Crónica de Espanya (1385)

  • Date: –16:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/68462595376
  • Lecturer: Johan Gille
  • Organiser: Romanska seminariet
  • Contact person: Hans Kronning
  • Seminarium

JOHAN GILLE rapporterar från sitt pågående arbete med Grant Crónica de Espanya (1385), med särskilt tonvikt på konstruktioner skapade med substantivet HORA (’timme’) som bas
OBS! Ändrat datum!