Konjunktivbruket i franska

  • Date: –16:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/68462595376
  • Lecturer: Jenny Gustafsson
  • Organiser: Romanska seminariet
  • Contact person: Hans Kronning
  • Seminarium

JENNY GUSTAFSSON lägger fram ett kapitel i sin avhandling om konjunktivbruket i franska.