Disputation: Gentrifiktionen

  • Date: –16:15
  • Location: Engelska parken ZOOM. Mejla till Dessislava Stoeva Holm för att få länken!
  • Doctoral student: Hanna Henryson
  • Organiser: Tyska seminariet
  • Contact person: Dessislava Stoeva-Holm
  • Disputation

Hanna Henryson disputerar på sin avhandling i tysk litteraturvetenskap med titel „Gentrifiktionen: Zur literarischen Verarbeitung der Gentrifizierung in Berlin-Romanen nach 2000“. Fakultetsopponent är Jun.-Prof. Dr. Simone Schiedermair från Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Tyskland.