INSTÄLLT! ((Mellan anpassning och frihet: om reselitteratur från DDR till 'Väst'))

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken INSTÄLLT!
  • Lecturer: INSTÄLLT! ((Thomas Grub))
  • Organiser: Reselitteraturseminariet
  • Contact person: Christina Kullberg
  • Seminarium