Disputation: Genvägar, omvägar och irrvägar: Gymnasieelevers användning av maskinöversättning under uppsatsskrivande på spanska

  • Date: –12:00
  • Location: Särskild länk utsänds senare
  • Doctoral student: Kent Fredholm
  • Organiser: Institutionen för moderna språk, Romanska språk
  • Contact person: Hans Kronning
  • Disputation

Ordförande: Prof. Héctor Pérez Prieto
Fakultetsopponent: Prof. Una Cunningham, Stockholms universitet
Betygsnämnd: Prof. Susana Silvia Fernández, Aarhus universitet, Prof. Fanny Forsberg Lundell, SU, Prof. Andrea Schalley, KU, Prof. Eva Thue Vold, Oslo universitet, Doc. Débora Rottenberg, UU
Länk: Särskild länk utsänds senare