Forskning vid institutionen för moderna språk

Vid Institutionen för moderna språk forskar vi inom fyra områden: finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. I samtliga språkområden forskar vi inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap.

Finsk-ugriska språk

Moderna språks medarbetare inom finsk-ugriska språk arbetar inom ett vitt fält som täcker hela den finsk-ugriska språkfamiljen, från Skandinavien till Sibirien. Medarbetarna skriver regelbundet om många aspekter av de stora språken estniska, finska och ungerska. I Uppsala finns också en stark tradition av forskning om samiska (för närvarande framför allt nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska). Dessutom är medarbetarna aktiva inom ett flertal andra områden, med fokus på beskrivning och grammatik för mindre finsk-ugriska språk; för närvarande det permiska språket komi-syrjänska och de mindre språken liviska, meänkieli och sverigefinska. Finsk och ungersk litteraturforskning och forskning om litteratur på de finsk-ungerska minoriteternas språk är också starkt representerad, liksom språkpedagogik och kulturstudier.

Institutionen koordinerar projektet "Copius – Community of Practice in Uralic Studies" som samlar nio europeiska universitet vilka bedriver forskning och utbildning inom finsk-ugriska språk.

Aktuell forskning

Forskning inom finsk-ugriska språk

Romanska språk

Vi forskar inom fransk, spansk, italiensk och jämförande romansk språkvetenskap, samt inom fransk, spansk och italiensk litteraturvetenskap. Den språkvetenskapliga forskningen har två profilområden. Det första handlar om modalitet, evidentialitet, konditionalitet, tempus, modus och aspekt. Det andra handlar om argumentation, diskurs och interaktion. Den litteraturvetenskapliga forskningen har också två profilområden: teaterforskning samt postkoloniala studier och världslitteratur.

Aktuell forskning

Forskning inom romanska språk

Slaviska språk

Inom ämnet slaviska språk handlar forskningen om allmän slavistik, kyrkslaviska med sina olika redaktioner, ryska, polska, sydslaviska språk (serbiska, kroatiska, bosniska, bulgariska och makedonska), tolkning, översättning samt polsk och rysk litteraturvetenskap. Utöver de slaviska språken bedrivs forskning även om det icke-slaviska språket albanska.

Forskning inom slaviska språk
 

Tyska

I Uppsala har den tyska språkvetenskapliga forskningen två inriktningar, historiska språkskeden och det samtida språket. Båda bygger på moderna språkvetenskapliga teorier och metoder. Den litteraturvetenskapliga forskningen täcker ett brett spektrum från den medeltida litteraturen till nutidslitteraturen. Vi forskar även inom kulturkunskapens didaktik.

Forskning inom tyska

Litteraturvetenskap

Inom varje språk som finns representerat på institutionen bedrivs forskning och undervisning i litteraturvetenskap. Litteraturen har en självklar del på institutionen inte bara som instrument för språkinlärning eller som förmedlare av kultur och samhälle, utan också som ett forskningsämne i sig.

Forskning inom litteraturvetenskap

Seminarier

Institutionen har fem seminarieserier. I seminarierna framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare. Du hittar de olika arrangemangen i institutionens kalendarium.

Tillsammans med litteraturvetenskapliga institutionen organiserar vi också ett reselitteraturseminarium.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid institutionen är indelad i fyra områden: finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Utbildningen ger dig möjlighet att bli expert på ditt område, arbeta självständigt och tänka kritiskt.

Du utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter och får en kunskapsbredd i ditt ämne. En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Hur går ansökan till forskarutbildningen till?