Finsk-ugriska seminariet

För de finsk-ugriska språken har institutionen en seminarieserie där både språk- och litteraturvetenskapliga teman behandlas. I finsk-ugriska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare.

Ansvarig för finsk-ugriska seminariet är Rogier Blokland.

Under våren 2021 siktar vi på att ha ett seminarium i månaden.

Torsdag 4 mars, 14.15-14.45: Rogier Blokland: "17th century Uralic material in Nicolaes Witsen's 'Noord en Oost Tartarye'"

Torsdag 1 april 14:15 - 15:45: Geda Paulsen: "Ordklasser i estniskan från ett lexikografiskt-språkteknologiskt perspektiv"

Torsdag 6 maj 14:15 - 15:45 Miina Norvik: "Grammaticography of Livonian"

Senast uppdaterad: 2021-03-30