Finsk-ugriska seminariet

För de finsk-ugriska språken har institutionen en seminarieserie där både språk- och litteraturvetenskapliga teman behandlas. I finsk-ugriska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare.

Ansvarig för finsk-ugriska seminariet är Rogier Blokland.

Under våren 2021 siktar vi på att ha ett seminarium i månaden. Det första seminariet hålls torsdag 4 mars, 14.15-14.45.

Rogier Blokland: "17th century Uralic material in Nicolaes Witsen's 'Noord en Oost Tartarye'"

Senast uppdaterad: 2021-02-19