Moderna språk

Vi utbildar fler än 1800 studenter varje år i femton olika språkämnen.

Styrelse, styrdokument, lika villkor mm

Institutionen för moderna språk

Institutionen för moderna språk bildades 2004 av de tidigare finsk-ugriska, romanska, slaviska och tyska institutionerna. Vi har idag undervisning (och i de flesta fall även forskning) i sammanlagt femton olika språkämnen: albanska, finsk-ugriska språk (estniska, finska, samiska, ungerska), romanska språk (franska, katalanska, italienska, spanska), slaviska språk (bulgariska, polska, ryska, serbiska/kroatiska/bosniska, slovenska) och tyska.

Institutionen har omkring 55 medarbetare: professorer, lektorer, adjunkter, forskare, forskarassistenter, doktorander och administratörer. Utöver dessa anlitar vi också timlärare. Många av våra medarbetare förfogar över modersmålskompetens.

Vi utbildar omkring 1600 studenter om året på våra drygt 140 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Flera av våra språk undervisas helt eller delvis som nätbaserade distanskurser.

Utöver våra egna kurser ansvarar institutionen även för två fakultetsgemensamma program: Masterprogram i språk och Masterprogram i tysklandsstudier. Institutionen har också ansvar för ett antal kurser och inriktningar inom Språkvetarprogrammet och Ämneslärarprogrammet.

Fakta
  • 1600 studenter/år
  • 55 anställda
  • 15 ämnen
  • 2 program
  • 140 kurser