Institutionen för moderna språks styrelse

Institutionen leds av en styrelse och prefekt. Styrelsens mandattid är tre år för lärare samt teknisk och administrativ personal, och ett år för studenter. Styrelsen har följande sammansättning.

Prefekt och ordförande

Frank Thomas Grub

Lärare

Finsk-ugriska:
Tünde Blomqvist

Romanska:
Johan Gille
Maria Svensson

Slaviska:
Julia Nielsen

Tyska:
Dessislava Stoeva-Holm

Suppleanter

Finsk-ugriska:
Gábor Tillinger

Romanska:
Sylviane Robardey-Eppstein
Débora Rottenberg

Slaviska:
Magdalena Slyk

Tyska:
Michael Prinz

TA-personal

Anders Gustafsson

Suppleant

Ilona Karlsson

Doktorander

Julia Sjöberg
Jenny Gustafsson

Suppleanter

Olena Jansson
Fredrika Nyström

Studerande på grundutbildning

Sara Kjellberg
Mahin Rahavi

Suppleant

Evelin Tamm

Kommande styrelsemöten
  • 6 sept 2022
  • 4 okt 2022
  • 8 nov 2022
  • 6 dec 2022

         kl 10.00-13.00

Senast uppdaterad: 2022-02-02