Grant Crónica de Espanya (1385)

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68462595376
  • Föreläsare: Johan Gille
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

JOHAN GILLE rapporterar från sitt pågående arbete med Grant Crónica de Espanya (1385), med särskilt tonvikt på konstruktioner skapade med substantivet HORA (’timme’) som bas
OBS! Ändrat datum!