Konjunktivbruket i franska

  • Datum: –16.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68462595376
  • Föreläsare: Jenny Gustafsson
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

JENNY GUSTAFSSON lägger fram ett kapitel i sin avhandling om konjunktivbruket i franska.