INSTÄLLT! ((Mellan anpassning och frihet: om reselitteratur från DDR till 'Väst'))

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken INSTÄLLT!
  • Föreläsare: INSTÄLLT! ((Thomas Grub))
  • Arrangör: Reselitteraturseminariet
  • Kontaktperson: Christina Kullberg
  • Seminarium