Finding substitutes for exotic tastes in nature

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 2-1077
  • Föreläsare: Hanna Hodacs
  • Arrangör: Reselitteraturseminariet
  • Kontaktperson: Christina Kullberg
  • Seminarium

Hanna Hodacs: ”Finding substitutes for exotic tastes in nature – surrogates in naturalists’ travel accounts (1720–1820)”