Sverige och Ryssland. De tidiga kontakterna

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64407232333
  • Föreläsare: Elisabeth Löfstrand
  • Arrangör: Masterprogram i ryska språket i internationella relationer
  • Kontaktperson: Maria Engström
  • Seminarium

Elisabeth Löfstrand (docent i slaviska språk, Stockholms universitet): ”Sverige och Ryssland. De tidiga kontakterna”. Gästföreläsning inom Vi och de: Sverige och Ryssland genom tiderna (7,5 hp)