Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64407232333
  • Föreläsare: Per Enerud
  • Arrangör: Masterprogram i ryska språket i internationella relationer
  • Kontaktperson: Maria Engström
  • Seminarium

Per Enerud (European External Action Service, EEAS): ”Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919” Gästföreläsning inom Vi och de: Sverige och Ryssland genom tiderna (7,5 hp)

Ryska revolutionen hör till de revolutioner som inte bara berört inrikes förhållanden i landet, utan i praktiken förändrat hela vår värld i grunden. I Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland har Anna Pavlenko och Per Enerud sammanställt det svenska utrikesdepartementets rapportering från det första telegrammet om ohörsamhet mot tsaren i mars 1917 till det sista om de sovjetryska diplomaternas återvändande i februari 1919. I denna unika framställning får vi följa hur de svenska diplomaterna tvingas hantera situationen och vad som uppfattas som viktigt i dåets nu. Vi ser kunskapen om revolutionens processer växa, missförstånden, de falska förhoppningarna och de cyniska beräkningarna. Här och där kan politiska ambitioner anas om ett Sverige som inte är en perifer liten stat i utkanten av världen. Denna samling dokument skildrar knappt två år av revolutionens faser och fasor, som de uppfattades på plats. Av ögonvittnen till historien.

Per Enerud är journalist och författare, tjänsteman vid EU:s utrikestjänst EEAS och tidigare utrikeskorrespondent i flera länder, bl.a. Ryssland och Mellanöstern.