Language as rallying point. A critical reading of the discourse on language planning and national identity in Serbian and Bulgarian nine-teenth-century periodicals.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65937322374
  • Föreläsare: Pontus Lindgren-Ciampis
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Sonja Bjelobaba
  • Seminarium

Vid ett mittseminarium lägger Pontus Lindgren-Ciampis fram tre kapitel ur sin avhandling.
Under seminariet kommer kap 1, 2 och 4 att diskuteras. Vänligen meddela Pontus pontus.lindgren@moderna.uu.se om du vill ta del av manuset (skickas efter den 16/11).
Opponent: Marija Mandić, Balkaninstitutet vid Serbiska vetenskapsakademin (SANU)
Språk: engelska
Ordf.: Jelena Spasenić