Postsovjetiska ryska medier

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63161924331
  • Föreläsare: Per Enerud
  • Arrangör: Masterprogram i ryska språket i internationella relationer
  • Kontaktperson: Maria Engström
  • Seminarium

Per Enerud är journalist och författare, tjänsteman vid EU:s utrikestjänst EEAS och tidigare utrikeskorrespondent i flera länder, bland annat Ryssland och Mellanöstern.

"Det postsovjetiska ryska samhället" är en delkurs i Masterprogram i ryska språket i internationella relationer. I kursen ingår fyra gästföreläsningar som är öppna för alla intresserade. Föreläsningarna ges på distans. 
Maria Engström, professor i ryska på institutionen för moderna språk, är ansvarig för kursen och kontaktperson för gästföreläsningarna.
Per Enerud är journalist och författare, tjänsteman vid EU:s utrikestjänst EEAS och tidigare utrikeskorrespondent i flera länder, bland annat Ryssland och Mellanöstern. 

https://uu-se.zoom.us/j/63161924331