Slutventileringsseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062 samt Zoom
  • Föreläsare: Pontus Lindgren
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Pontus Lindgren lägger fram sitt avhandlingsmanus för slutventileringsseminarium. Opponent: meddelas senare.
Ordförande: Sonja Bjelobaba. Språk: svenska.
Postseminarium