Doktorand vid Moderna belönad

2020-02-06

Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet (50 000 kr, samt 20 000 kr till skolans bibliotek) är i år inriktat mot moderna språk och har tilldelats Kent Fredholm, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, där han f.n. undervisar i italienska. Han har också varit ordförande i Språklärarnas riksförbund och är doktorand vid Institutionen för moderna språk i Uppsala (i cotutelle med Karlstad). Han arbetar med en avhandling om elevers användning av Google översättning vid skriftlig produktion i spanska. Priset delas ut vid Akademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2020.

Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

News

Last modified: 2021-03-19