Öppna föreläsningar om det postsovjetiska ryska samhället

2021-03-22

Under mars och april kan du ta del av fyra gästföreläsningar om dagens Ryssland. Föreläsningarna är en del av kursen "Det postsovjetiska ryska samhället" som ingår i Masterprogram i ryska språket i internationella relationer, som ges vid institutionen för moderna språk. Föreläsningarna ges på distans.

Foto: Natalia Zjernovskaja. "Vita nätter", Sankt Petersburg 2010

Föreläsningarna är

  • 29 mars: Per Enerud (EEAS): "Postsovjetiska ryska medier"
  • 12 april: Gudrun Persson (FOI): "Rysk säkerhetspolitik - mellan dåtid och framtid"
  • 19 april: Martin Kragh (Utrikespolitiska institutet): "Rysk utrikespolitik"
  • 26 april: Lena Jonson (Utrikespolitiska institutet): "Vad händer under ytan? Att studera det som inte syns"
     

Mer information om föreläsarna, tider och Zoom-länk hittar du här

Maria Engström, professor i ryska på institutionen för moderna språk, är ansvarig för kursen och kontaktperson för gästföreläsningarna.

News

Last modified: 2021-03-19