Enbart distansundervisning tills vidare

2021-01-07

All undervisning vid institutionen för moderna språk kommer att genomföras på distans tills vidare.

Enligt flera rektorsbeslut med anledning av coronaviruset ska all undervisning vid Uppsala universitet bedrivas digitalt. Det senaste beslutet gäller till och med den 30 juni.

Hur det blir med höstterminens undervisning är ännu svårt att gissa. När institutionen nu under våren lägger sina scheman för HT 2021 bokar vi för säkerhets skull också lokaler, men vi är beredda på att det kan komma nya beslut som gör att det trots allt blir distansundervisning även under höstterminen.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-03-19