Enbart distansundervisning åtminstone t o m 29 augusti

2021-01-07

All undervisning vid institutionen för moderna språk genomförs just nu på distans.

Enligt flera rektorsbeslut med anledning av coronaviruset ska all undervisning vid Uppsala universitet bedrivas digitalt. Det senaste beslutet gäller till och med den 29 augusti, dvs veckan innan höstterminen börjar. Om smittspridningen minskar under sommaren kan vi därför kanske genomföra höstterminens undervisning på campus som vanligt från och med vecka 35. Men det är naturligtvis också möjligt att smittläget då fortfarande är sådant att coronarestriktionerna förlängs.

Hur det blir med höstterminens undervisning är därför ännu svårt att gissa. När institutionen lägger sina scheman för HT 2021 bokar vi för säkerhets skull också lokaler, men vi är beredda på att det kan komma nya beslut som gör att det trots allt blir distansundervisning även under höstterminen.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-03-19