Östersjöfinsk konferens på Moderna 2022

2021-09-22

I juni 2022 anordnas en konferens om små östersjöfinska språk vid Institutionen för moderna språk.

Konferensens namn är MFL1: Minor Finnic Languages 1 – Historical and Current Perspectives och den arrangeras av Riitta-Liisa Valijärvi och Rogier Blokland vid Moderna språk och Helen Plado vid universitetet i Tartu. Mer information finns här: https://www.moderna.uu.se/forskning/finsk-ugriska/mfl1/

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14