Volume 14, 1977

  • Sven Strömqvist
    Ot liftërši do ministerši – odin šag!
    Om variationen mellan maskulin och feminin form på substantiv som betecknar yrke, när substantiven används för att benämna kvinnlig yrkesutövare
    [PDF]
  • Olga Klauber
    Bibliografi över arbeten som producerats av uppsalaslavister under året 1976
    [PDF]
  • Tillägg till bibliografin för året 1975 i Slovo nr 12
    [PDF]
  • Tidigare publikationer i SLOVO
    [PDF]
Last modified: 2022-01-16