Kursvärdering

Kursvärdering ska göras vid kursens slut. Den kan vara skriftlig och göras på en blankett som delas ut av läraren, men den kan också vara muntlig och göras som en gruppdiskussion. Detta utesluter naturligtvis inte löpande diskussioner med läraren och studievägledaren om kursernas innehåll och uppläggning. På vissa kurser används Studentportalen för kursvärderingar. Sammanfattningar av kursvärderingarna arkiveras på kursexpeditionen.