Examen

Man kan ansöka om generella kandidat- och masterexamina via Studentportalen. Yrkesexamina (som lärarexamen) och doktorsexamen görs via skriftlig ansökan.

Information kring examina