Fusk och plagiat

Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. Som fusk räknas bland annat otillåtet samarbete, fusklapp, plagiat och ändring i prov efter utlämning. Att motarbeta fusk handlar både om kvalitet och rättssäkerhet.

Till stöd för dig som student finns institutionens handledning Hur man undviker att fuska.

Fusk och plagiat