Kurslitteratur

Kursplan med litteraturlista hittar du under respektive kurs på sidan för fristående kurser. Du hittar även kursplanen i Studentportalen.

I Uppsala säljer de fysiska bokhandlarna Campusbokhandeln och Akademibokhandeln kurslitteratur. Du kan också låna kurslitteratur på universitetets och studentnationernas bibliotek. Dessutom erbjuder nätbokhandlar kurslitteratur.

Till viss del kan kurslitteraturen bestå av kompendier som säljs av respektive lärare vid kursstart eller på kursexpeditionen. Observera att kursmaterial som säljs av institutionen bara kan betalas med Swish. På många kurser finns kompendierna i Studentportalen.