Praktik

Språkvetarprogrammet, masterprogram i språk och masterprogram i ryska språket i internationella relationer

Studenter på Språkvetarprogrammet, Masterprogram i språk och Masterprogram i ryska i internationella relationer har möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd praktik inom ramen för respektive program.

Praktiken påbörjas och avslutas under en och samma termin. Studenter på Språkvetarprogrammet kan göra praktik om 5, 10, 15 eller 20 veckor, på Masterprogram i språk omfattar praktiken 5 eller 10 veckor och på Masterprogram i ryska i internationella relationer 10 eller 20 veckor.

(Kursplaner för praktiken och blanketter för praktikavtal finns längre ner på denna sida.)

Praktik som fristående kurs - italienska och ryska

Studenter som läser italienska eller ryska har också möjlighet till praktik. Denna praktik ingår dock inte i de vanliga kurserna utan söks som fristående kurser. Praktiken kan omfatta 10 eller 20 veckor.

Så fungerar praktiken

Praktiken ska ge erfarenhet av arbetslivet och samtidigt ge tillfälle för studenten att använda och utveckla de kunskaper och färdigheter som inhämtats under utbildningen.

Studenten tar själv kontakt med potentiella praktikplatser. Den praktikplats som tar emot en praktikant ska utse en handledare med ansvar att introducera, instruera och stödja praktikanten under praktiken. Sedan skriver praktikanten och praktikplatsen på ett avtal om praktikplats som ska godkännas av praktiksamordnaren på institutionen för moderna språk. När ett avtal har godkänts registrerar praktiksamordnaren studenten på praktikkursen.

Efter avslutad praktik ska studenten lämna in en skriftlig redovisning av sin praktik. Dessutom ska studenten hålla en muntlig presentation vid ett seminarium i slutet av terminen.

Språkvetarprogrammet

Kursplaner
7,5 hp (5 veckor)
15 hp (10 veckor)
22,5 hp (15 veckor)
30 hp (20 veckor) 

Praktikavtal på svenska
7,5 hp
15 hp
22,5 hp
30 hp

Praktikavtal på engelska
7,5 hp
15 hp
22,5 hp
30 hp

Masterprogram i språk

Kursplaner
7,5 hp (5 veckor)
15 hp (10 veckor)

Praktikavtal på svenska
7,5 hp
15 hp

Praktikavtal på engelska
7,5 hp
15 hp

masterprogram i ryska språket i internationella relationer

Kursplaner
15 hp 10 veckor)
30 hp (20 veckor)

Praktikavtal på svenska
15 hp
30 hp

Praktikavtal på engelska
15 hp
30 hp

Praktik som fristående kurs

Kursplaner
Praktik i Italienska  15 hp
Praktik i Italienska  30 hp
Praktik i ryska  15 hp
Praktik i ryska  30 hp

Praktikavtal på svenska
15 hp
30 hp

Praktikavtal på engelska
15 hp
30 hp

Tips om utlandpraktik

Praktiksamordnare

Språkveterprogrammet och Masterprogram i språk:
Magdalena Slyk, magdalena.slyk@moderna.uu.se, 018-471 14 31

Masterprogram i ryska i internationella relationer:
Karine Åkerman Sarkisian, karine.akerman_sarkisian@moderna.uu.se, 018- 471 13 00

Italienska:
Igor Tchehoff, igor.tchehoff@moderna.uu.se, 018-471 13 29

Ryska:
Karine Åkerman Sarkisiankarine.akerman_sarkisian@moderna.uu.se, 018- 471 13 00

Senast uppdaterad: 2021-10-25