Scheman

Scheman för vårterminen 2022

OBS! Reservation för ändringar! Särskilt före och runt terminsstarten händer det ofta att det behöver göras schemaändringar, men även andra faktorer kan göra att schemana behöver justeras.
   Under vecka 1/2022 kommer schemana att korrekturläsas noga, förhoppingsvis med följden att eventuella felaktigheter hittas och kan rättas till. Då kommer även ett mindre antal schemaändringar att införas, som vi inte hann få in i schemana när de publicerades strax före jul.

Romanska språk

Tyska 

Ämnesdidaktik för modersmålslärare

  • ...e terminen

Språkvetarprogrammet

Masterprogram i språk

Övriga kurser


Senast uppdaterad: 2022-03-11