Scheman

Scheman för höstterminen 2021

Campus eller coronadistans i höst?
Universitetets beslut om att all undervisning p g a coronapandemin ska bedrivas digitalt gäller t.o.m. den 29 augusti. När höstterminen börjar den 30 augusti är det alltså meningen att vi ska kunna ha undervisning på campus igen. Detta förutsätter förstås att inte smittspridningen ökar på nytt. Vi planerar därför för en återgång till campusundervisning i höst, men är beredda på att det kan komma nya beslut som gör att det trots allt blir distansundervisning ytterligare en tid. 

OBS! Reservation för ändringar! Särskilt före och runt terminsstarten händer det ofta att det behöver göras schemaändringar, men även andra faktorer kan göra att schemana behöver justeras.

Romanska språk

Slaviska språk

Masterprogram i ryska språket i internationella relationer HRY2M:      ​

Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) SRE2M:       ​

Tyska 

Språkvetarprogrammet

Masterprogram i språk


Senast uppdaterad: 2021-06-22