Scheman

Scheman för vårterminen 2021

Nätundervisning p.g.a. corona!
   Universitets skärpta riktlinjer för coronaanpassning har förlängts t.o.m. den 31 maj 2021. All campusundervisning vid Institutionen för moderna språk är därför ersatt av digital undervisning. Större delen av undervisningen sker med mötesverktyget Zoom; länkar till Zoom-lektionerna läggs ut i Studentportalen eller meddelas av respektive lärare. De fysiska lokaler som nu anges på schemana kommer att avbokas.

OBS! Reservation för ändringar! Särskilt före och runt terminsstarten händer det ofta att det behöver göras schemaändringar, men även andra faktorer kan göra att schemana behöver justeras.

Romanska språk

Slaviska språk

Masterprogram i ryska språket i internationella relationer HRY2M:      ​

Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) SRE2M:       ​

Tyska 

Språkvetarprogrammet

Masterprogram i språk
----------

Här nedanför finns länkar till schemana för HT 2020. De ligger kvar ett tag till men kommer snart att tas bort.

Viktigt om höstens undervisning och höstens scheman

Enligt rektorsbeslut (UFV2020/656 2020-06-09) kommer i höst "merparten av universitetets kurser att ges i form av campusutbildning med större eller mindre inslag av digitaliserade moment".
     För att uppnå tillräcklig utglesning vid undervisning på campus behövs salar med betydligt fler platser än antalet studenter i respektive studentgrupp, och eftersom Engelska parken bara har ett fåtal stora salar har många av institutionens lektioner fått flyttas till andra campus. På vissa kurser används dock digital undervisning, i de flesta fall med mötesverktyget Zoom.
     Beroende på hur många studenter respektive kurs får, kan det bli aktuellt med schemaändringar, när vi märker om vi p g a studentantalet t ex måste dela upp en kurs i flera grupper eller flytta lektioner till tider när vi kan få ännu större salar. (Det skulle även kunna hända att kravet på utglesning tas bort, så att vi kan flytta lektioner till mindre salar igen - av den anledningen finns lokaler i vissa fall angivna på schemat även för de delkurser som vi i nuläget planerar att ge digitalt.)
     Coronapandemin har gjort det svårt för oss att förutsäga hur det kommer att bli i höst; allt kan hända och vi hoppas att vi har allas förståelse för detta. Håll ögonen på ditt schema och var uppmärksam på plötsliga schemaändringar!

Vilka lokaler som ligger i andra campus än Engelska parken framgår av schemat: Universitetshuset, Blåsenhus, Evolutionsbiologiskt centrum. (Länkarna leder till en karta med exempel på lokaler på respektive campus. Exakta kartlänkar finns på schemat.)

Scheman för höstterminen 2020

OBS! Reservation för ändringar! Särskilt före och runt terminsstarten händer det ofta att det behöver göras schemaändringar. Schemana är ännu inte korrekturlästa, så felaktigheter kan förekomma.

Romanska språk

Slaviska språk

Masterprogram i ryska språket i internationella relationer HRY2M:      

Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) SRE2M:       

Tyska 

Språkvetarprogrammet

Masterprogram i språkSenast uppdaterad: 2021-03-08