Studieuppehåll, studieavbrott och avbrutna studier

avbrott på fristående kurs

Om du läser en fristående kurs och vill hoppa av kursen eller göra ett uppehåll för att fortsätta en annan termin kan du meddela kursexpeditionen eller studievägledaren att du vill göra ett avbrott på kursen. Om du anmäler avbrottet inom tre veckor från kursstart räknas det som ett så kallat tidigt avbrott, och du kan då söka kursen på nytt någon annan termin via antagning.se.

Om du anmäler avbrott senare än tre veckor från kursstart kan du inte söka kursen på nytt, men du kan kontakta institutionen direkt för att bli omregistrerad den termin du vill fortsätta. Omregistrering görs dock bara i mån av plats, och nya studenter har företräde framför dem som vill bli omregistrerade.

Studieuppehåll på program

Om du läser inom ett program och behöver göra ett uppehåll i dina studier kan du ansöka om studieuppehåll hos institutionen. Ett beviljat studieuppehåll ger dig rätt att återuppta dina studier med platsgaranti efter uppehållet. Om du inte beviljas studieuppehåll kan du ändå göra ett studieavbrott men i så fall kan du bara återuppta studierna i mån av plats.

Här finns blanketter:
Ansökan om studieuppehåll från program vid Institutionen för moderna språk
Anmälan om studieavbrott från program vid Institutionen för moderna språk
OBS! Blanketterna är endast för dig som läser på program. Avbrott på fristående kurs anmäls via mejl till kursexpeditionen/studievägledaren.
 

Kontakta oss

Behöver du göra ett uppehåll i studierna eller om du funderar på att avbryta studierna i förtid ber vi dig att först – gärna så snart som möjligt – kontakta våra studievägledare eller kursexpeditionen.

Universitetsgemensam information om studieuppehåll

Senast uppdaterad: 2021-01-28